Oefening 11.1 

Ga met de muis over een opgave. Er verschijnt dan een schermpje waarop u de uitwerking kunt zien. Gebruikt u een tablet of telefoon, dan kunt u de woorden aanraken.


de vreselijke nachten
τῇ φοβερᾷ νυκτί
de grote zorg
ταῖς μεγάλαις φροντίσι(ν)
de welgezinde vaders
τὸν εὔνουν πατέρα
de bewonderenswaardige redder
τοὺς θαυμαστοὺς σωτῆρας
de nieuwe zaken
τὸ καινὸν πρᾶγμα
die dochter
ἐκείναις ταῖς θυγατράσι(ν)
de verschrikkelijke winter
τῶν δεινῶν χειμώνων
die vrouw
αὗται αἱ γυναῖκες
de andere leiders
τοῦ ἄλλου ἡγεμόνος
de slechte dienaren
τῷ κακῷ θεράποντι