Oefening 12.1 

Ga met de muis over een opgave. Er verschijnt dan een schermpje waarop u de uitwerking kunt zien. Gebruikt u een tablet of telefoon, dan kunt u de woorden aanraken.


Welnu, Agathon, die jullie vriend is, laat een maaltijd klaarmaken.
ὃς: nom., subject bij ἐστιν
Die vrouw van wie wij vrienden zijn, is hier niet aanwezig.
ἧς: gen., attribuut bij φίλοι.
Want die zaak, waar jij blij mee was, wekte vele tranen bij de burgers op.
: dat., complement bij ἔχαιρες.
Wat de aanvoerders bevelen, doe dat, soldaten.
: acc., object bij κέλευουσιν.
Wat jij zegt, vriend, bevalt de anderen niet.
: acc., object bij λέγεις.
Hé, jij daar, zeg niet hetzelfde als hij (zegt).
: acc., object bij een niet uitgedrukt λέγει.