Oefening 12.2 

Ga met de muis over een opgave. Er verschijnt dan een schermpje waarop u de uitwerking kunt zien. Gebruikt u een tablet of telefoon, dan kunt u de woorden aanraken.


οὓς
Dit (hier) zijn de getuigen die (lijd. vw.) die jullie op de markt zagen.
ὃς
Jullie roepen/roep (meerv.) de man die zich op de weg bevindt.

Dat zijn de zaken die we onrechtvaardig vinden.
ἣν
Noem (meerv.) de oorzaak waarom de vijanden het op ons gemunt hebben.
ὧν
Verheug (meerv.) je niet over die mensen van wie de daden onbetekenend zijn.

Wie is de dichter aan wie de prijs toekomt?