Oefening 14.1 

Ga met de muis over een opgave. Er verschijnt dan een schermpje waarop u de uitwerking kunt zien. Gebruikt u een tablet of telefoon, dan kunt u de woorden aanraken.


karakter, aard. gen. ἤθους.
jaar. nom./acc. ἔτη.
dochter. gen. θυγατέρων.
koning. dat. βασιλεῖ.
macht, vermogen. gen. δυνάμεως.
jaar. dat. ἔτεσι(ν).
menigte, massa, hoeveelheid. nom./acc. πλῆθος.
vrouw. nom. γυναῖκες.
plaats. acc. τόπον.
bediende, dienaar. nom. θεράποντες.
stem, geluid. dat. φωνῇ.
macht, vermogen. acc. δυνάμεις.