Oefening 14.4 

Ga met de muis over een opgave. Er verschijnt dan een schermpje waarop u de uitwerking kunt zien. Gebruikt u een tablet of telefoon, dan kunt u de woorden aanraken.En het grootste deel van de tijd sprak hij, en hun die dat wilden was het mogelijk te luisteren.
 
1  μήν: werkelijk.
2  φανερός: openbaar (r.1);zichtbaar, te zien (r.2).
3  πρῴ: 's morgens vroeg.
4  περίπατος, ὁ: zuilengang.
5  γυμνάσιον. τό: sportschool.
6  λοιπός: overig, resterend.
7  ὅποι: (daar) waarheen.
8  πλεῖστος: zeer veel.
9  συνίεναι: συν-ιεναι (► 4.6) .