Oefening 15.4 

Ga met de muis over een opgave. Er verschijnt dan een schermpje waarop u de uitwerking kunt zien. Gebruikt u een tablet of telefoon, dan kunt u de woorden aanraken.


Zet van oefening 3 de vormen van her praesens in het imperfectum en die van het imperfectum in het praesens.


Oefening 3

ἀπέδεικνυ. ἦσαν.
παρετίθεσαν.
παραδίδοτε.
ἀφίησι.
 
1  παρατίθημι: voorzetten.