Oefening 17.4 

Ga met de muis over een opgave. Er verschijnt dan een schermpje waarop u de uitwerking kunt zien. Gebruikt u een tablet of telefoon, dan kunt u de woorden aanraken.


Zet van de zinnen uit oefening 3 de onderstreepte vormen in de pluralis als ze singularis zijn, en omgekeerd. Pas de rest van de zin daarbij aan.


Oefening 3

οἱ θεοὶ διετέλουν...τέμνοντες
τῶν ποιητῶν παρακαλούντων
τὸν ἄνθρωπoν ὑβρίζοντα
ὑμῖν...νομίζουσιν/νομιζούσαις
ἐλάνθανον...οἱ θεράποντες...παριέντες
διετέλουν αἱ γυναῖκες...διδάσκουσαι
ταῦτα ἀληθῆ ὄντα
ἡμεῖς μανθάνομεν θνητοὶ ὄντες/θνηταὶ οὖσαι
τῶν ἡγεμόνων ἀποθνῃσκόντων
 
1  δίχα: in tweeën.