Oefening 18.3 

Ga met de muis over een opgave. Er verschijnt dan een schermpje waarop u de uitwerking kunt zien. Gebruikt u een tablet of telefoon, dan kunt u de woorden aanraken.


ἐστρατεύσαμεν
een veldtocht ondernemen, optrekken
διδάξαι
leren, onderwijzen
νείμας
verdelen, toedelen
ἤλασαν
rijden, varen
παρακάλεσον
erbij roepen, uitnodigen, vermanen
δήλωσον
duidelijk maken
ἐνόμισας
menen, beschouwen als
δόξας
(toe)schijnen, de indruk maken (te), menen, besluiten
ἐπλήσαμεν
vullen
εἰάσατε
(toe)laten, toestaan
φῆνον
tonen, laten zien
καλέσαντες
roepen, noemen
κρύψασα
verbergen
ἔμεινα
wachten, blijven, wachten op
ὡμολόγησας
het eens zijn met, instemmen met