Oefening 20.2 

Ga met de muis over een opgave. Er verschijnt dan een schermpje waarop u de uitwerking kunt zien. Gebruikt u een tablet of telefoon, dan kunt u de woorden aanraken.


01. ἀδικήσετε
Jullie zullen onrecht doen. fut.
07. δουλεῦσαι
Slaaf zijn. aor.
13. ἧκεν
Hij kwam/is gekomen. imperf.
02. ἠδικήσατε
Jullie deden onrecht. aor.
08. δουλεύσειν
Slaaf zullen zijn. fut.
14. ἦγεν
Hij leidde. imperf.
03. σημαίνων
nom. sing. M. σημαίνω. (door een teken) duidelijk maken, betekenen. praes.
09. μείξατε
Meng! (meerv.). aor.
15. τιθείς
nom. sing. M. τίθημι. leggen, plaatsen. praes.
04. σημανῶν
nom. sing. M. σημαίνω. (door een teken) duidelijk maken, betekenen. fut.
10. μείξετε
Jullie zullen mengen. fut.
16. θήσεις
Jij zult plaatsen. fut.
05. σημήνας
nom. sing. M. σημαίνω. (door een teken) duidelijk maken, betekenen. aor.
11. ἐρεῖς
Jij zult zeggen. fut.
17. φήσω
Ik zal zeggen. fut.
06. σπεῦσον (3x)
nom./acc. sing. N. σπεύδω. zich haasten. fut.
Haast je! aor.
12. ἐρᾷς
Jij bent verliefd. praes.
18. φανῶ
Ik zal tonen. fut.