Vertaling van

Tekst 2 

Xanthias heeft het steeds zwaar, maar Dionysos heeft het niet zwaar en bekommert zich niet om de slaaf. Want de wijnzak drukt op de slaaf, maar dat interesseert Dionysos volstrekt niet. Dionysos is blij met de wijnzak, want de wijnzak zit vol wijn.
Aiakos komt naar voren. Hij is boos op Dionysos en bedreigt de god.
Dionysos hoort Aiakos en vlucht. Aiakos achtervolgt Dionysos.
En nu heeft Xanthias het niet meer zwaar, maar hij is buitengewoon blij met het leven.
Want kijk eens! De slaaf geeft Aiakos raad en helpt hem. Want hij heeft het op Dionysos gemunt. Nu heeft Dionysos het zwaar en het interesseert de slaaf volstrekt niets.