Vertaling van

Tekst 7 

Agamemnon komt naar voren en maakt een eind aan het lawaai van de soldaten. Want hij is geducht en een god gelijk. Hij roept de uitlegger van het leger erbij, want hij weet de oorzaak van de ramp niet. De heerser van de Grieken zegt: "Uitlegger, zeg waarom de goden de wind op laten houden." Dan roept hij ook de goden aan en spreekt een gebed uit: "Goden, help de Grieken en verhinder de expeditie niet."
De uitlegger maakt dus het verschrikkelijke plan van de goden duidelijk: "Artemis eist het offer van Iphigeneia, het kind van Agamemnon. Want de godin is boos omdat Agamemnon een heilige hinde heeft gedood en daarom is ze de Grieken niet welgezind. Daarom verhindert ze de expeditie naar Troje. Artemis is dus de oorzaak van de ramp."
Het verschrikkelijke lot van het meisje slaat de soldaten uit het veld en ze storten vele tranen. En Agamemnon weet zich geen raad en zegt: "Het plan van de goden is verschrikkelijk en verschaft groot verdriet. Maar de onrechtvaardige roof van Helena is ook wraak waard."
Zo beschouwt Agamemnon het offer van het meisje dus als onvermijdelijk.