Vertaling van

Tekst 9.2 

Hipp.
Wij zijn inderdaad vol van de verhalen van de tragedie. Want jouw vriend dicht mooie en goede tragedies. Want zijn vakbekwaamheid is verbazingwekkend.

Theo.
Goed gezegd
(lett.: je zegt [het] goed). Zo acht ook ik de dichter de krans waardig. Maar zeggen jullie ons nu waarom Agathon jullie eigenlijk stuurt.

Mel.
Hij laat een maaltijd in gereedheid brengen en nodigt zijn vrienden uit. Ga dus met ons mee en haast je.

Theo.
De dichter nodigt mij toch zeker niet ook uit? Want jullie zijn zijn vrienden, maar ik niet.

Chairephon
Ben je hem dan vijandig gezind?

Theo.
Nee, bij Dionysos, ik ben hem niet vijandig gezind, maar ik bewonder zijn wijsheid, Chairephon.

Mel.
Talm jij dan niet. Maar ga zonder uitnodiging met ons mee.

Hipp.
Waarom wachten we dan nog? Waarom gaan we dan niet naar de maaltijd? Want we zijn vrienden van de dichter.