Stamtijden 19 (1)
Voorbeeld

  

λύω

ἔλυσα

losmaken

 
 

Zelf doen

  

ἄγω

?

?

 
 

αἱρέω

?

?

 
 

ἀποθνῄσκω

?

?

 
 

βαλλω

?

?

 
 

γελάω

?

?

 
 

εἷμι (ἰέναι)

?

?

 
 

εὑρίσκω

?

?

 
 

ἔχω

?

?

 
 

λαμβάνω

?

?

 
 

λανθάνω

?

?