Stamtijden 19 (2)
Voorbeeld

  

λύω

ἔλυσα

losmaken

 
 

Zelf doen

  

λέγω

?

?

 
 

λείπω

?

?

 
 

μανθάνω

?

?

 
 

ὁράω

?

?

 
 

πίνω

?

?

 
 

τέμνω

?

?

 
 

τίκτω

?

?

 
 

τυγχάνω

?

?

 
 

φέρω

?

?

 
 

φεύγω

?

?