Woorden 4.1

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  (wedstrijd)prijs  
  ἆθλον, τό
  sommige(n), enige(n)  
  ἔνιοι
  troon, (ere)zetel  
  θρόνος, ὁ
  de, het  
  ὁ/τό lidwoord
  (het doel) missen, mislopen  
  ἁμαρτάνω + gen.
  de tijd doorbrengen, verblijven  
  διατρίβω
  gaan zitten, zitten  
  καθίζω
  menen  
  νομίζω
  neutraal niet vertalen  
  ἆρα vraagwoord
  toch wel?, soms niet?, niet?  
  ἆρ' οὐ;
  twee  
  δύο
  dat (na verba van zeggen en menen)  
  ὅτι
  nog niet  
  οὐπω
  waar?  
  ποῦ;
  dat (eigenlijk: hoe)  
  ὡς (als ὅτι)
  evenzo, op dezelfde wijze  
  ὡσαύτως