Woorden 5.1

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  Athene  
  Ἀθῆναι, αἱ
  traan  
  δάκρυον, τό
  1. mening; 2. reputatie, aanzien, roem  
  δόξα, ἡ
  verdriet  
  λύπη, ἡ
  jongeman  
  νεανίας, ὁ
  de, het  
  ὁ/ἡ/τό lidwoord
  bot  
  ὀστοῦν, τό
  dichter  
  ποιητής, ὁ
  1. tent, hut; 2. toneelgebouw  
  σκηνή, ἡ
  verstandig, wijs, slim  
  σοφός
  1. toeval, lot; 2. tegenslag, ongeluk  
  τυχή, ἡ
  (be)zingen  
  ᾄδω
  leren, onderwijzen  
  διδάσκω
  bewonderen  
  θαυμάζω
  bewegen  
  κινέω
  tonen, laten zien  
  φαίνω
  dikwijls  
  πολλάκις