Woorden 5.2

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  reden, oorzaak  
  αἰτία, ἡ
  verstand, denken, gedachte  
  διάνοια, ἡ
  theater  
  θέατρον, τό
  verhaal, mythe  
  μῦθος, ὁ
  geest, verstand  
  νοῦς, ὁ
  weg  
  ὁδός, ἡ
  oud, van vroeger  
  παλαιός
  burger  
  πολίτης, ὁ
  vakkundigheid, wijsheid, slimheid  
  σοφία, ἡ
  kunst, vak, vakbekwaamheid  
  τέχνη, ἡ
  moord  
  φόνος, ὁ
  kijken, zien  
  βλέπω
  hebben, houden  
  ἔχω
  in zijn macht houden, vasthouden, beheersen  
  κατέχω
  zijn aandacht richten op, letten op  
  προσέχω τὸν νοῦν + dat.
  hevig, zeer, erg  
  σφόδρα