Woorden 6.1

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  lelijk, schandelijk  
  αἰσχρός
  1. geducht; 2. verschrikkelijk  
  δεινός
  vonnis, straf  
  δίκη, ἡ
  lang  
  μακρός
  wapens  
  ὅπλα, τά
  expeditie, reis, tocht  
  στόλος, ὁ
  soldaat  
  στρατιώτης, ὁ
  bronzen, koperen  
  χαλκοῦς
  vragen (om iets te krijgen), eisen  
  αἰτέω
  verhinderen, beletten  
  κωλύω
  klaarmaken, voorzien van, organiseren  
  παρασκευάζω
  dus, dan, welnu  
  οὖν