Woorden 6.2

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  zilveren  
  ἀργυροῦς
  heer des huizes, meester, heerser  
  δεσπότης, ὁ
  zee  
  θάλαττα, ἡ
  zeeman, matroos  
  ναύτης, ὁ
  schip  
  πλοῖον, τό
  veldheer, aanvoerder, generaal  
  στρατηγός, ὁ
  onbetekenend, waardeloos  
  φαῦλος
  gouden  
  χρυσοῦς
  roepen  
  καλέω
  losmaken, beslechten (een ruzie), schenden (een verdrag)  
  λύω
  zonder  
  ἄνευ + gen.
  tenslotte  
  τέλος