Woorden 7.1

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  onrechtvaardig  
  ἄδικος 2 uitg.
  wind  
  ἄνεμος
  voortreffelijkheid, dapperheid, deugd  
  ἀρετή, ἡ
  welgezind, welwillend, vriendelijk, loyaal (jegens iemand)  
  εὔνους 2 uitg.; + dat.
  godin  
  θεός, ἡ
  heilig  
  ἱερός
  gelijk aan, gelijkend op  
  ὂμοιος + dat.
  veel  
  πολύς/πολλή/πολύ, πολλοῦ
  de grote massa, de meesten  
  οἱ πολλοί
  kind  
  τέκνον, τό
  angstaanjagend, vreselijk  
  φοβερός
  in onzekerheid verkeren, zich geen raad weten, niet weten  
  ἀπορέω
  erbij roepen, uitnodigen, vermanen  
  παρακαλέω
  doen stoppen, een eind maken aan  
  παύω
  zeer  
  μάλα
  neutrale markering van de vocativus  
  ὦ