Woorden 8.2

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  jaar
  ἐνιαὐτός, ὁ
  rust  
  ἡσυχία, ἡ
  juiste tijd(stip), beslissend moment  
  καιρός, ὁ
  schitterend  
  λαμπρός
  overwinning  
  νική, ἡ
  vijand  
  πολέμιος, ὁ
  wijsgeer, filiosoof  
  φιλοσόφος, ὁ
  brons, koper  
  χαλκός, ὁ
  vragen (om iets te krijgen), van iemand eisen  
  αἰτέω + dubbele acc.
  macht hebben over  
  κρατέω + gen.
  wachten, blijven  
  μένω
  wachten op  
  μένω + acc.
  omhoog, boven  
  ἄνω
  tien  
  δέκα
  na  
  μετά + acc.
  naar, tot, tegen  
  πρός + acc.
  eerst, in de eerste plaats  
  πρῶτον/τὸ πρῶτον