Woorden 8.3

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  dag
  ἡμέρα, ἡ  
  sterfelijk  
  θνητός adi.
  sterveling  
  θνητός subst.
  alleen  
  μονός
  hij, de ander (ander subject dan in voorafgaande zin)  
  ὁ δέ
  eerbiedwaardig, indrukwekkend  
  σεμνός
  eer, waarde, aanzien, ambt  
  τιμή, ἡ
  gekomen zijn, komen  
  ἥκω
  verbergen  
  κρύπτω
  macht hebben over  
  κρατέω + gen.
  vermoeden, verdenken, argwaan koesteren  
  ὑποπτεύω
  toch niet?, toch zeker niet?, soms?  
  ἆρα μή;
  1. daar, daarheen; 2. in die situatie, toen, nu  
  ἐνταῦθα
  naar huis  
  οἴκαδε
  bijna  
  σχεδόν
  eerst, in de eerste plaats  
  πρῶτον/τὸ πρῶτον