Woorden 11.1

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  wedstrijd, strijd  
  ἀγών, ἀγῶνος, ὁ
  elk  
  ἕκαστος
  getuige  
  μάρτυς, μάρτυρος, ὁ
  (ge)heel, volledig  
  ὅλος
  vader  
  πατήρ, πατρός, ὁ
  iemand, iets; plur.: sommige(n), enige(n)  
  τις/τι, τινος subst.
  een, een zekere; plur.: sommige, enige  
  τις/τι, τινος adi.
  noodzaken, dwingen  
  ἀναγκάζω
  bevelen, verzoeken, aanraden  
  κελεύω
  1. naar voren komen; 2. voortgaan  
  προβαίνω
  vertalen met een klemtoon, soms met tenminste, althans  
  γε
  even wel, toch  
  καίτοι
  met betrekking tot, om, over  
  περί + gen.