Woorden 12.1

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  goddelijk wezen, demon  
  δαίμων, δαίμονος, ὁ
  kennis, wetenschap  
  ἐπιστήμη, ἡ
  grootste,zeer groot  
  μέγιστος
  seizoen, tijd van de dag  
  ὥρα, ἡ
  het is tijd om te ...  
  ὥρα (ἐστίν) + inf.
  (in)nemen, gevangen nemen  
  αἱρέω
  (toe)laten, toestaan  
  ἐάω
  vragen  
  ἐρωτάω
  1. ordenen; 2. versieren, voorzien van  
  κοσμέω
  zien  
  ὁράω
  helpen  
  συλλαμβάνω + dat.
  eren  
  τιμάω
  tegelijk  
  ἅμα
  1. dat (na verba van zeggen en menen); 2. omdat  
  ὅτι
  zeer, juist, precies(benadrukt het voorafgaande woord)  
  -περ