Woorden 12.2

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  tegen(over)gesteld aan, strijdig met  
  ἐναντίος +gen./dat.
  liefde, begeerte  
  ἔρως, ἔρώτος, ὁ
  1. die, dat; 2. (met ingesloten antecedent) wie, wat  
  ὅς/ἥ/ὅ rel.
  leiden, brengen  
  ἂγω
  vooruit (bij een verzoek of bevel)  
  ἄγε(τε)
  duidelijk maken  
  δηλόω
  goedkeuren, prijzen, instemmen met  
  ἐπαινέω
  vinden, ontdekken, aantreffen  
  εὑρίσκω
  (be)wonen  
  οἰκέω
  het is passend (voor iemand om te ...)  
  πρέπει (+ dat. en inf.)
  1. (be)ëindigen; 2. sterven  
  τελευτάω
  1. agressief/overmoedig handelen; 2. mishandelen  
  ὑβρίζω
  hier, hierheen  
  ἐνθάδε
  noch ... noch  
  οὔτε .. οὔτε
  hoe?  
  πῶς;