Woorden 13.2

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  onbegaanbaar, moeilijk, zonder middelen  
  ἄπορος 2 uitg.
  rund (stier, os, koe)  
  βοῦς, βοός, ὁ/ἡ
  Zeus  
  Ζεύς, Διός, ὁ
  kracht  
  ἰσχύς, ἰσχύος
  naam  
  ὄνομα/ὀνόματος, τό
  Sokrates  
  Σωκράτης, Σκράτους, ὁ
  slaap  
  ὕπνος, ὁ
  wensen, billijk achten, verwachten  
  ἀξιόω
  het is nodig dat, het/men moet  
  δεῖ + AcI/inf.
  ik moet zeggen  
  δεῖ με λέγειν
  slapen  
  καθεύδω
  meedelen  
  φράζω
  1. verspreid over, ter hoogte van; 2. volgens, wat betreft  
  κατά + acc.