Woorden 14.3

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  karakter, aard  
  ἦθος, ἤθους, τό
  rechtop, recht  
  ὀρθός
  stem, geluid  
  φωνή, ἡ
  (weg)sturen, vrijlaten  
  ἀφίημι
  1. verschillen van; 2. uitmunten boven  
  διαφέρω + gen.
  het is mogelijk, het is geoorloofd  
  ἔξεστι(ν)
  doen staan, oprichten, tot staan brengen  
  ἵστημι
  mij gaat ... ter harte, ik heb interesse in  
  μέλει μοι + gen.
  ik ben helemaal niet geïnteresseerd in die woorden  
  οὐδὲν μέλει μοι τούτων τῶν λόγων
  leggen, plaatsen  
  τίθημι
  meteen  
  αὐτίκα
  let op!  
  ἰδού bijwoord
  veel  
  πολύ bijwoord