Woorden 16.1

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  beide(n)  
  ἀμφότεροι
  best  
  βέλτιστος
  vrouwelijk  
  θῆλυς, θήλεος
  werktuig, (hulp)middel, list  
  μηχανή, ἡ
  vier  
  τέτταρες M.F./τέτταρα N., τέτταρων
  derde  
  τρίτος
  beroven van  
  ἀποστερέω + gen.
  minachten  
  καταφονέω + gen.
  tegelijk  
  ἅμα bijwoord
  tegelijk/samen met  
  ἅμα + dat.
  terwijl  
  ἅμα + ptc.
  hoewel  
  καίπερ + ptc.
  acht  
  ὀκτώ