Woorden 18.1

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  getal, aantal  
  ἀριθμός, ὁ
  volk, gemeenschap, burgerij  
  δῆμος, ὁ
  vrij  
  ἐλεύθερος
  voldoende, geschikt , in staat  
  ἱκανός
  sommigen ... anderen  
  οἱ μέν ... οἱ δέ
  muur  
  τεῖχος, τείχους, τό
  schrijven  
  γράφω
  slaaf zijn van, dienen  
  δουλεύω + dat.
  1. neerzetten, neerleggen; 2. brengen (tot/in)  
  καθίστημι
  (ver)mengen  
  μείγνυμι
  redden, behouden  
  σῴζω
  tegelijk  
  ἅμα adverbium
  tegelijk/samen met  
  ἅμα + dat.
  terwijl  
  ἅμα + ptc.