Woorden 18.3

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  inzicht, oordeel, mening  
  γνώμη, ἡ
  vrees  
  δέος, δέους, τό
  verhaal, vers, woord  
  ἔπος, ἔπους, τό
  overig  
  λοιπός
  in het vervolg, voortaan  
  τὸ λοιπόν
  oorlog  
  πόλεμος, ὁ
  afweren  
  ἀμύνω + acc.
  helpen  
  ἀμύνω + dat.
  rijden, varen  
  ἐλαύνω
  (be)oordelen  
  κρίνω
  een veldtocht ondernemen, optrekken  
  στρατεύω
  durven, wagen  
  τολμάω
  toen, nadat (+ indic. verl. tijd)  
  ἐπεί/ἐπειδή
  welnu, dus  
  τοίνυν