Woorden 20.2

Klik een woordbetekenis aan. Klik vervolgens in het tekstvak van het Griekse woord waar de betekenis bijhoort.
Een betekenis terugzetten? Klik op de desbetreffende betekenis in de rechterkolom.  letter, geschrift  
  γράμμα, γράμματος, τό
  het is passend (voor iemand om te)
  εἰκός (ἐστιν)
  de een, de ander (van twee)  
  ἕτερος
  ziener, orakelgever  
  μάντις, μάντεως, ὁ
  rivier  
  ποταμός, τό
  bondgenoot  
  σύμμαχος, ὁ
  onrecht doen, onrechtvaardig (be)handelen  
  ἀδικέω
  straffen
  ζημιόω
  vallen  
  πίπτω
  de wacht houden, bewaken, bewaren  
  φυλάττω
  aan de achterkant, later  
  ὄπισθεν
  daarlangs, op die manier  
  ταύτῃ bijwoord
  zoals, als  
  ὡς in vergelijkingen