Oefening 15.6 (1-12) 

Ga met de muis over een opgave. Er verschijnt dan een schermpje waarop u de uitwerking kunt zien. Gebruikt u een tablet of telefoon, dan kunt u de woorden aanraken.


05

10
Σω.Μελ.

Σω.

 

Μελ.

Σω.

Μελ.

Σω.

Μελ.
῎Ιθι δὴ ἀπόδεικνυ τούτοις, τίς τοὺς νέους βελτίονας ποιεῖ;
Kom dan, geef hun te kennen wie de jongeren beter maakt.
δῆλον γὰρ ὅτι μέλει

σοί
.
Want natuurlijk interesseert dat je.
ἐγὼ μὲν γὰρ, ὡς σὺ φῄς, μόνος αὐτοὺς διαφθείρω.
Want, naar jij beweert, richt ík hen als enige te gronde.
ἀλλὰ τίς, ὦ ἀγαθέ,

αὐτοὺς βελτίονας ποιεῖ
;
Maar, beste man, wie maakt hen beter?
-ὁρᾷς, ὦ Μέλητε, ὅτι σιγᾷς;
Zie je dat je zwijgt, Meletos?
καίτοι οὐκ αἰσχρόν σοι

δοκεῖ εἶναι καὶ τεκμήριον οὗ δὴ ἐγὼ λέγω, ὅτι σὺ τὰ ἀληθῆ οὐ λέγεις
;

Lijkt dat je evenwel niet schandelijk te zijn en een bewijs van wat ik inderdaad zeg, dat jij de waarheid niet spreekt?
οἱ νόμοι ταῦτα ποιοῦσιν.

De wetten doen dat.
ἀλλ᾿ οὐ τοῦτό σε ἐρωτῶ, ἀλλὰ τίς ἄνθρωπος, ᾧ πρῶτον καὶ τούτου μέλει,

τῶν νόμων
·

Maar dat vraag ik je niet, maar welke mens, die in de eerste plaats ook juist daarin geïnteresserd is, in de wetten.
οὗτοι, ὦ Σώκρατες, οἱ δίκασται·

Zij daar, Sokrates, de rechters.
πῶς λέγεις, ὦ Μέλητε;;
Hoe bedoel je, Meletos?
τούσδε φῄς τοὺς νέους παιδεύειν καὶ βελτίονας ποιεῖν;

Beweer je dat zij de jongeren opvoeden en beter maken?
μάλιστα.

Ja, zeker.
εὖ γε νή τὸν Δία λέγεις.
Bij Zeus, goed gezegd (lett.: dat zeg je goed).
τί δὲ δή;
Maar hoe zit dat dan?
οἱ δὲ ἀκροαταὶ αὐτοὺς βελτίονας ποιοῦσιν ἢ οὔ;

Maken de toehoorders hen beter, of niet?
καὶ οὗτοι.
Zij ook.
  
  
  
  

  

1 νέος: jong(ere).
2 βελτίων, βελτίονος: beter.
3 διαφθείρω: te gronde richten.
4 ὅτι σιγᾷς: dat je met je mond vol tanden staat.
σιγάω: zwijgen.
5 τεκμήριον, τό: bewijs.
6 οὗ: τούτου, ὅ.
07 τῶν νόμων: nadere uiterking van τούτου.
08 δικαστής, ὁ + gen.: rechter.
09 παιδεύω: opvoeden.
10 νή + acc.: bij ....
11 τί δὲ δή;: Maar hoe zit dat dan?
12 ἀκροάτης, ὁ: toehoorder.


  
  
 
  
(13-18)